Radiofryksdalen kommer att ordna kurs i Radioteknik

 

Ledare Peter Obbarius

Tider 18-21

Platser är i  Studiorna

Tider Torsby jämna veckor 18/10, 1/11, 15/11

Tider Sunne ojämna veckor 23/10, 7/11, 20/11

Kostnadsfritt men bindande anmälan.

Kvällsfika kommer att finnas

Anmälan till Per Täppers 070-5210550

Ta med en fråga vi ska jobba med.